Velkommen til Lyngdal Frikirke


Litt om menigheten

Vi er en del av trossamfunnet Den evangeliske lutherske frikirke, og holder til i Lyngdal, Vest-Agder. Menigheten har rundt 330 medlemmer, hvorav 160 har stemmerett, og møtes til gudstjeneste kl. 11 hver søndag i kirkebygget som ligger i Alleen.

Menigheten er en generasjonsmenighet, hvor det blant medlemmene er både barn, ungdommer, voksne og eldre. Ut over gudstjenestene drives det mange ulike aktiviteter, deriblant cellegrupper, ungdomsarbeid m.m.

Menighetens visjon er: “Vi vil formidle en tro på Jesus som berører hverdagen til folk i Lyngdal”.

Vi vil formidle en tro på Jesus

I vår menighet er vi opptatt av Jesus: Hvem Jesus er, hva han har gjort for oss og hvordan dette kan få prege livene våre i dag. Vi vil derfor formidle en tro på Jesus som Guds sønn, vår Herre og frelser.

Som berører hverdagen

Med Jesus som forbilde ønsker vi å bety noe for mennesker der de er - nemlig i sin hverdag. Dette ønsker vi å legge til rette for inne i kirken, men dette er også en stadig utfordring til å strekke oss utover til de stedene menneskene rundt oss faktisk er.

Til folk i Lyngdal

Vi vil bety noe for byen vår Lyngdal! Det er i denne byen vi er satt og det er derfor menneskene i Lyngdal vi på en særlig måte har et hjerte for. Samtidig jobber vi aktivt for å berører verden utover Lyngdals og Norges grenser gjennom misjonsvirksomhet og bistandsarbeid.


Menighetens pastorer


Kjetil Ausland

Thore Søvik

Thore Søvik er ungdomspastor i menigheten og har hovedansvar…

Trykk på navnet til personen for mer informasjon.