Ditt navn (obligatorisk)

Dato for talen

Oppsummering av talen

Bibeltekster

Spørsmål til cellegruppene

Ordforklaringer (hvis det er vanskelige ord i bibeltekstene)

Bønneemner

Melding til staben, hvis du har noe på hjertet