LEDER FOR BARNEARBEIDET, inntil 30% stilling (ett års vikariat, kan forlenges inntil 1,5 år)

Menighetens barneleder skal ut i fødselspermisjon i februar, og vi søker etter noen som kan gjøre denne viktige jobben mens hun er borte. 

Hovedoppgaver: hovedleder for Frik Ung og SuperTirsdag, medlem av lederteamet i Barnekirka, samt deltakelse i andre samlinger. Arbeidet består bl.a. i å forberede og lede samlinger, holde andakter, ha aktiviteter for barna, lede team av frivillige medarbeidere og administrasjon/planlegging. 

Kvalifikasjoner vi ser etter: Ledererfaring fra arbeid med barn og unge. Det en stor fordel å kjenne menigheten. Det kan også være en fordel å kjenne til Awana, som er undervisningsopplegget som brukes i Barnekirka. 

Personlige egenskaper vi legger vekt på: evne til å formidle til barn og unge og skape kontakt med dem, lederegenskaper og kreativitet, samt selvstendighet, ansvarsbevissthet og evne til samarbeid.

Det kan være aktuelt å dele opp stillingen. Søknad sendes til  jankhananger@gmail.com innen 7. november. 
Spørsmål rettes til eldsterådsformann Jan Kristian Hananger, 907 42 477. 

Kategorier: Nyheter