Ledige stillinger i Lyngdal Frikirke

ADMINISTRATIV LEDER

50% fast stilling 

Lyngdal Frikirke er en spennende menighet med et stort og variert arbeid. Vi har mennesker i alle generasjoner, og mange frivillige arbeidere.

Vi ser etter en administrativ leder som har fokus på ledelse og drift. Vi ønsker å jobbe helhetlig med menighetens administrasjon, informasjon og oppfølging av frivillige.

Oppgavene vil/kan bestå av:

 • Menighetens daglige drift
 • Ansvar for  stabsmøter
 • Oppfølging og fremdrift av semesterplan
 • HMS arbeid, sammen med daglig leder
 • Informasjons- og kommunikasjonsarbeid
 • Utvikling og og oppfølging av menighetens ulønnede arbeidere
 • Forefallende kontorarbeid

Arbeideren inngår i menighetens stab og jobber tett opp mot daglig leder og menighetsråd. Vi ønsker at arbeidsoppgavene skal passe til søkeren, og legger derfor stor vekt på egenskaper og utrustning, samtidig som vi ønsker å ivareta menighetens behov.

Personlig egnethet og erfaring fra menighetsliv vektlegges.Ansatte er forpliktet til å lære og leve etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse.Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i Frikirkens lønnsavtale.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes på e-post til: thore@lyngdalfrikirke.no innen 20.juli
Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte fungerende daglig leder Thore Søvik på tlf: 99 44 90 96

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Inntil 40% prosjektstilling – fra 1. august 2022 til 30. juni 2023. Mulighet for videre ansettelse og/eller fast ansettelse.

Lyngdal Frikirke er en spennende menighet med et stort og levende barne- og ungdomsarbeid:

 • Supertirsdag: Aktiviteter, barnemøte, kveldsmat for småbarnsfamilier
 • Barnekirka (Awana): Søndagsskole hver andre søndag med flere grupper
 • Konfis (Smak & Se): Konfirmantundervisning hver andre uke
 • FRIK Tweens (5.-7. klasse): Klubb med møte. Fredager i partallsuker.
 • FRIK Ung (Ungdomsskole): Klubb med møte. Fredager i partallsuker.
 • FRIK Lyngdal (VGS): Ungdomsgudstjeneste med kafé. Ca. hver andre uke.

Vi er takknemlige og for alt det gode som skjer hos oss, og ønsker å støtte og utvikle dette arbeidet videre. Vi har også jobbet med tro på hjemmebane, og overganger mellom de forskjellige aldersgruppene. Dette er også et viktig arbeid videre.

Arbeideren inngår i menighetens stab og har overordnet ansvar for barne- og ungdomsarbeidet, eller deler av det. Vi ønsker at arbeidsoppgavene skal passe til søkeren, og legger derfor stor vekt på egenskaper og utrustning, samtidig som vi ønsker å ivareta menighetens behov.

Personlig egnethet og erfaring fra menighetsliv vektlegges. Ansatte er forpliktet til å lære og leve etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse.Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i Frikirkens lønnsavtale.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes på e-post til: thore@lyngdalfrikirke.no , helst innen 20.juli
Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte fungerende daglig leder Thore Søvik på tlf: 99 44 90 96


Kategorier: Nyheter