Lyngdal Frikirke søker ny hovedpastor!

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har ca. 22 000 medlemmer fordelt på 83 menigheter. Lyngdal Frikirke er en voksende menighet med 376 medlemmer, hvorav 162 med stemmerett. Menigheten er lokalisert midt i sentrum av Lyngdal, og eier sitt eget kirkebygg som ble utvidet i 2018. Lyngdal Frikirke er en aktiv flergenerasjonsmenighet med et utadrettet arbeid for alle aldersgrupper. 

Vår visjon er «Vi vil se mennesker møte Jesus Kristus og bli hans etterfølgere, at Gud blir æret og verden velsignet»

HOVEDPASTOR i inntil 100 % stilling. 

Vi søker etter en hovedpastor som har evne til å:

– være samlende

– inspirere og formidle

– lede stab og menighet

– samarbeide

– bygge relasjoner

Hovedpastor vil, som daglig leder, sammen med menighetsrådet lede menighetens arbeid med å oppnå visjonen. 

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Den som ansettes er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Frikirkens lønnsregulativ. Alle søknader behandles konfidensielt.

Tiltredelse ønskes snarest etter avtale med søker.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: 

For mer informasjon om menigheten, se www.lyngdalfrikirke.no

Søknad med CV sendes:

jankhananger@gmail.com, eller janinge.ringsby@frikirken.no  

Lyngdal Frikirke

v/eldsterådsleder

Postboks 348

4577 Lyngdal

Søknadsfrist: snarest

Kategorier: Nyheter