Hver søndag når det er gudstjeneste hos oss er alle barn i alderen 0-14 år velkommen til søndagsskole! Vi har en søndagsskole med fokus på å utruste barn og ungdommer til å leve et liv sammen med Jesus, og måten vi gjør det på er å ha et tydelig fokus på Bibelen og det bibelen formidler. Samtidig er vi opptatt av at søndagsskolen skal være et godt sted å komme for både barn og voksne, og vi ønsker at barna skal være trygge, bygge gode relasjoner og trives på søndagsskolen.

Helt konkret begynner søndagsskolen oppe i kirkerommet i løpet av første del av gudstjenesten. Her avsløres det hva som ligger i skattekista, og dermed får alle et hint om hva vi skal snakke om på søndagsskolen. Videre går alle barn og ledere ned i kjelleren, og der deler gruppen seg i tre: Mini-gruppa er for barn fra 0-4 år, Sprell-levende er for barn mellom 4 år og til og med fjerde klasse, mens Between er for de fra 5.klasse og opp til konfirmasjonsalder.

En vanlig søndagsskole-samling består av både sang, musikk, film, formidling, bønn, refleksjon, lek, aktiviteter og bitetid. Målet vårt er også å legge til rette for at barna skal kunne bidra inn i samlingen. Vi ønsker med andre ord å bruke søndagsskolen som en arena der barna kan få enkel ledertrening, og vi ønsker å hjelpe dem til å sette ord på sin egen tro.

Vi er alt mange barn på vår søndagsskole, men vi vil gjerne bli flere!
Bli med på en sprudlende søndag formiddag her i kirka – velkommen til søndagsskolen!

Kontaktperson


Linda Kvavik