Om Lyngdal Frikirke

Kort om menigheten

Vi er en del av trossamfunnet Den evangeliske lutherske frikirke, og holder til i Lyngdal, Vest-Agder. Menigheten har rundt 330 medlemmer, hvorav 160 har stemmerett, og møtes til gudstjeneste hver søndag i kirkebygget som ligger i Alleen.

Menigheten er en generasjonsmenighet, hvor det blant medlemmene er både barn, ungdommer, voksne og eldre. Ut over gudstjenestene drives det mange ulike aktiviteter, deriblant cellegrupper, ungdomsarbeid m.m.

Menighetens visjon er: «Vi vil se mennesker møte Jesus Kristus og bli hans etterfølgere, at Gud blir æret og verden velsignet».

 

Lyngdal Frikirkes visjon