04.11.18 – Marianne Braseth – Guds hjerte for folkeslagene

Marianne Braseth taler  om Guds hjerte for folkeslagene. For Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne (1.Tim 2:4). Men Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? (Rom 10:14) For dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. (Matt 24:14)»

Print your tickets