23.09.18 – Else Liv R. Ausland – Vi er Hans verk

 Else Liv Ropstad Ausland  fortsetter på taleserien «I dine hender», overskriften denne søndage er: «Vi er Hans verk, skapt til…».  Hvis Gud er skaperen og utgangspunktet for alt, blir vi hans og er til for han. Alt hans er vårt, og alt vårt er hans. Hvordan forvalter vi vårt liv  og våre eiendeler til Guds ære?

Print your tickets