30.09.2018 – Kjetil Ausland – I dine hender 2

Vi fortsetter taleserien «I dine hender». Det ligger i Guds natur å gi. Bibelen kaller oss til å gi det vi har i våre hender til Ham. Gud satte Abraham på en prøve. Da Abraham var lydig og gjorde som han fikk beskjed om, kunne Gud vise at Han sørget for ham og ga ham det han trengte (1. Mos. 22). Når vi gjør (gir) det Gud sier, vil vi erfare mer med Ham slik at vår tro og modenhet vokser. Det er Kjetil Ausland som taler.

Print your tickets