20.12.15 Thore Søvik – Oppfyllelsen

Vi venter på jul. Venter på stemningen. Men hva venter vi egentlig på? Thore Søvik taler om forventinger vi har og hvilke forventinger som ligger knyttet opp mot jula. For det skjedde noe. En oppfyllelse som var ventet på. Lenge. Det spørs om ikke det ble oppfylt noe for ditt

Les mer

25.10.15 Helge Hollerud – Korsfestet? Jeg…?

Helge Holleruds andre tale om galaterbrevet og teksten er fra Gal. 2,19b-21. "Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og

Les mer

08.11.15 Helge Hollerud – Åndens frukt er…

Det nye livet – og alt som følger med… Kronisk surhet er upassende for en kristen og vil neppe føre noen til Gud. Lykke – avhengig av omstendigheter, gleden i Kristus er annerledes. Glede har Gud som objekt og kilde. Glede over frelsen. Dagen i dag viktigere enn å tenke

Les mer