Guds barn

«Guds barn» er overskriften på talen. Hvem er vi? Bibelen sier at vi ble utvalgt til å være Guds barn før verdens grunnvoll ble lagt, og det er nokså lenge siden (Ef. 1,4-6). Jesus døde for oss mens vi ennå var syndere, og ved ham får vi rett til å være Guds barn. Andre tekster: Rom. 8, 16-17 og Luk. 15, 22-23. Det er pastor Kjetil Ausland som taler denne konfirmasjonsgudstjenesten.