Min jul

Hva er din julesang? De fleste av oss har forhold til julesalmer eller julesanger. Selv om vi ikke synger de hele året, kan vi mange utenat fordi de gjentar seg med samme melodi og tekst på denne tiden av året. Så har vi også noen favoritter. Når jeg merker med «favoritter» skjer det ofte ved å sette et hjerte ved siden av sangen. De sangene som er «mine» favoritter, er sanger som beveger og treffer hjertet. En av mine favoritter er «Det lyser i stille grender.» Jeg lærte den utenat som 9 åring. Den sitter som spikra. 

Jeg har i mange år satt opp program for julaftens gudstjeneste. Ett år tenkte jeg: Det må gå an å synge noen av de nye julesangene. Men det ble det reaksjoner på. For det var en salme jeg ikke hadde med: «Deilig er jorden». Den hører med. Uansett. 

Er det en sang som provoserer mer enn den første strofen: «Deilig er jorden». Virker det ikke som en virkelighetsflukt og romantisering av jorden og menneskelivet? 

I denne talen går Arvid gjennom en profeti. Profetiene handler om det Gud formidler for å gi trøst, advarsel og håp. 

Når vi spør om «Hvorfor feirer vi jul?» vil en høy prosent svare: «Fordi Jesus ble født.» Men det blir vanskelig når spørsmålet stilles: «Hvorfor ble han født?» Og vi kan stille et nytt spørsmål: Hva hadde skjedd om Jesus ikke ble født?

Grunnen til at julesalmen «Deilig er jorden» ble skrevet, bekreftes i siste strofe: «Oss er idag en evig Frelser født.» Uten verdens Frelser, ville verden være uten håp. Det skal vi tale mer om på søndag: Hvorfor kom han? Hvem er han som kom? Hva gjør han med oss? Hva skal skje fremover? Visst kan vi synge: Deilig er jorden!

Bibeltekst Jesaja kap 11,1-10