Smågrupper

Det å være med i en menighet er å dele fellesskap med andre, ikke bare på gudstjenester, men også i mindre grupper.

Hva er en smågruppe?

Smågrupper er en møteplass for menighetens medlemmer, utenfor kirkens vegger. I små grupper møtes man regelmessig for å snakke om hverdagen og livet, be sammen, lære av hverandre, og samles rundt evangeliet om Jesus Kristus.

Hvordan sammensettes en gruppe?

En gruppe består vanligvis av fire til ti personer, hvor én er leder/ansvarlig. Man samles omtrent annenhver uke, eller på jevnlige tidspunkt som passer gruppa best. Gruppa kan bestå av både menn og kvinner, eller bare kvinner og bare menn. Noen ønsker å gå i gruppe som par/ektefeller, andre ser det mer praktisk å ha hver sin gruppe.

Vi ønsker at gruppene i Lyngdal Frikirke skal være dynamiske, i den forstand at de er åpne for at nye til menigheten kan komme inn i en eksisterende gruppe. Etter en viss tid ønsker vi at det skjer en “splitting av celler”, hvor noen i en gruppe kan gå ut og danne en ny, kanskje sammen med nye medlemmer i menigheten. På denne måten vil gruppene alltid være i utvikling.

Må det være en leder?

Vi tror det er fornuftig og praktisk at hver gruppe har en person som er ansvarlig. Det skal ikke være en som bestemmer alt, men som sørger for at gruppa fungerer etter sin hensikt; avtaler datoer for neste gruppe etter en samling, at gruppa slutter til rett tid, og at man kommer gjennom formålet for samlingene: bibel, bønn og fellesskap. Lederen har ikke noe åndelig ansvar eller en bestemmende rolle innenfor dette.

Hva snakker man om i en smågruppe?

Hva man ønsker å snakke sammen om i en smågruppe vil variere etter hvem som er med og hvilke behov man har. Noen ønsker å ha rene bibelstudie-grupper, hvor man leser Bibelen sammen og samtaler rundt tekstene. Andre vil ha mer fri samtale og kanskje dele av de utfordringer man har i eget liv. Eller man kan ha litt av begge deler. Diskuterer man rundt en bibeltekst kan det være at samtalen stopper etter en stund og man har sagt det som kan sies.

Ønsker du å bli med i en gruppe eller gi beskjed om at du allerede har gått inn i en?

Ta kontakt med oss på epost post alfakrøll lyngdalfrikirke.no.