Søndagshilsen fra Arvid Hunemo 2.mai kl. 11:00.

Luk 13,18-21
Barnesangen «Bygge Guds rike, bygge Guds rike her på jord» bygger på en misforståelse. Jo, vi bruker slike uttrykk som «å bygge landet». Særlig etter en krigs herjinger blir det brukt. Når det gjelder Guds rike, så er det ikke vårt byggverk. Guds rike handler ikke om våre byggeklosser. Hva er da Guds rike? Guds rike er der Jesus er konge og har sitt herredømme. Spørsmålet er ikke: Om du bygger Guds rike – men er Jesus din Konge. Er han det, er du borger av dette riket og med i Kongens tjeneste. På 300-tallet innførte keiser Konstantin kristendommen som Romerrikets offentlige religion. Med makt. Og privilegier. Det er sagt at den konstantinske arven er ikke enkel å forvalte. Jo, vi er glade for alle steder kristendommen kommer til syne. Hos Jesus og i det nye testamentet er Guds rike først og fremst en åndelig kraft som forvandler mennesker og samfunn innenfra og ut, ikke ovenfra med menneskelig makt og tvang. Gi Jesus herredømme i ditt liv, og Guds rike vil spre om seg!

Følg med på Lyngdal Frikirke sin Facebook-side eller kanalen vår på Youtube. 

Kategorier: Nyheter