Vedr. avlysning av menighetsweekend.

Vi i eldsterådet har fått spørsmål om hvorfor menighetsweekend ble avlyst ettersom det aldri har vært uttalt et minimum antall påmeldte for å arrangere turen. Både komiteen, eldsterådet og de påmeldte har gledet seg til å være sammen i godt fellesskap på tvers av generasjoner og det er beklagelig at vi følte at det var riktig å avlyse. 


Bakgrunnen for å flytte menighetsweekend fra Evjetun, og opp til Fyresdal var at vi hadde vokst ut av Evjetun og trengte mer plass, både til mat, møter og barneopplegg. Flere som var med på tur i fjor opplevde at det var en flott tur, men vi savnet større deltagelse, spesielt siden vi hadde flyttet til ny plass for å ha rom til enda flere. I år opplevde vi at antall påmeldte ikke ble større enn fjoråret, og at det var mindre spenn i alder. Vi hadde et ønske om å inkludere flest mulig fra menigheten og lage et spennende opplegg for barn, men ettersom vi opplevde lavt antall påmeldte og hadde for få barneledere å spille på, så utgjorde det gode nok argumenter for at vi som eldsteråd samlet gikk inn for å avlyse menighetsweekend. 
Vi er lei oss på vegne av komiteen, de påmeldte og leirstedet, ettersom det er satt av tid og arbeid for å komme så langt som vi gjorde i planlegging og tilrettelegging. 
På vegne av eldsterådet håper jeg på forståelse for vår avgjørelse og vi vil på nytt søke nye muligheter for å skape arenaer der vi møtes på tvers av generasjoner for å styrke følelsen av kjennskap og fellesskap innad i menigheten vår.

For eldsterådet

Jan Kristian Hananger, Formann

Kategorier: Nyheter