Velkommen til gudstjeneste 1.pinsedag! Søndag 28.mai kl.11:00

Til søndag er det pastor Thore Søvik som taler om temaet «En gang skal det skje». For et håp og for en tanke. En gang skal jeg bli frisk. En gang skal mine svakheter dø bort. En gang skal jeg bli frimodig. En gang skal det skje. Vi vet at Jesus har lovet oss at hjemme i himmelen skal ingen mer gråte og alt skal bli såre vell. Men kanskje er det lenge til. I profeten Joels bok, i det tredje kapitelet ser vi denne setningen. En gang skal det skje. Men han snakker ikke om evigheten. Han snakker om Den Hellige Ånd som skal bli gitt. Pinse. Det har skjedd! Tenk å få leve i håp om herlig himmelsk trøst, og tro på Åndens kraft i våre liv allerede i dag! Les Joel 3 og kom med forventning til pinsefeiring på søndag!

Det er ikke barnekirke til søndag, men det blir et enkelt opplegg for barna deler av gudstjenesten. Foreldre må følge de minste barna ned. 

Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Velkommen i fellesskapet!.

Kategorier: Nyheter