Nyheter

Velkommen til kveldsgudstjeneste med nattverd, skjærtorsdag 18.april kl. 19:30

Oddvar Søvik kommer og forteller om det berømte «Likkledet i Torino». Jesu likklede som oppbevares i Johannes Døperkatedralen i Torino er verdens mest undersøkte objekt vitenskapelig sett. Forskningen på avtrykket som sees på Kledet bekrefter 100 % det evangeliene forteller om Jesu lidelse og død. Det bekrefter også Jesu oppstandelse. Oddvar Søvik har selv sett Kledet og […]

Les mer

Velkommen til gudstjeneste med barnekirke 1. påskedag, 21. april kl. 11:00

Kjetil Ausland taler denne dagen da vi feirer vår Herre Jesu oppstandelse. Det blir dåp av Kjell Ørland Aunevik og lovsang v/ Sigrid Harket Sandal med team. I barnekirka denne uka jobber vi med: Puggles: Påske Cubbies: Påske, side 114 i cubbiesboka Sparks: Bibelen sier at vi skal be for misjonærene, side 62. T&T: Jesus overvant døden, […]

Les mer

Siste taler

Nesten alle gudstjenester tas opp og publiseres på nett.

Hør talene her

Kommende hendelser

Åpen barnehage

  23.04.2019

Et tilbud der barn i alderen 0-6 år kan komme i følge med en voksen omsorgsperson

Les mer

Åpen kirke

  24.04.2019

Et samlingspunkt for folk i alle aldre, med ord for dagen og servering.

Les mer

Neste hendelse

1
Vi vil se mennesker møte Jesus Kristus og bli hans etterfølgere, at Gud blir æret og verden velsignet.