Stab og ledere

Her kan du bli litt mer kjent med både stab og frivillige ledere.

Thore Søvik

Les mer

Birgitte Støle Therkelsen

Les mer

Thomas Kleppe

Les mer

Jan Kristian Hananger

Les mer

Øystein Therkelsen

Les mer

Olav Kvavik

Les mer

Anne Låtveit

Omsorgsdiakon

Les mer