Åpen Barnehage

Åpen Barnehage er et tilbud der barn i alderen 0-6 år kan komme i følge med en voksen omsorgsperson. Hos oss kan dere være så lenge dere ønsker innen våre åpningstider, og vi har ingen påmelding eller søknadsskjemaer. De voksne omsorgspersonene har selv ansvar for barna og tar del i lek og aktiviteter sammen med de ansatte.

I Åpen Barnehage legger vi til rette for ulike formingsaktiviteter som baking, tegning eller perling, og vi fokuserer på at barna skal få utvikle seg i lek. I tillegg er det felles samling kl. 10.45 hver dag og det serveres lunsj i etterkant av denne samlingen. Vi tilpasser opplegget etter alderen på de barna som benytter seg av Åpen Barnehage.

Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9.00-14.30. Vi følger skoleruta for ferie og fridager.
Pris: kr. 30,- pr. dag pr. familie. Prisen inkluderer lunsj, kaffe og te.

Årsplan for 2023-2024 kan leses her.

Vedtekter kan leses her.

Handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i Lyngdal kommune kan leses her.

For mer info: følg oss på Facebook!

Kontaktperson: Styrer, Torunn Røiseland Torsøy

Tlf: 40631103

E-post: apenbarnehage@lyngdalfrikirke.no

Hjertelig velkommen!