Thore Søvik

Thore Søvik er ungdomspastor i menigheten og har hovedansvar for ungdomsarbeidet FRIK. Han jobber i en 50 % stilling som pastor, ved siden av en stilling i ambulansetjenesten.

Book din tickets