Arrangementer

  06.04.2020       09:00 – 15:00

Åpen barnhage

Les mer

  13.04.2020       09:00 – 15:00

Åpen barnehage

Les mer

  14.04.2020       09:00 – 15:00

Åpen barnehage

Les mer

  22.04.2020       11:00 – 13:00

Åpen kirke

Les mer

  28.04.2020       17:00 – 19:00

Supertirsdag

Les mer

  01.05.2020       19:00 – 21:00

FRIK ung

Les mer

  03.05.2020       11:00 – 12:30

Gudstjeneste og barnekirke

Les mer

  09.05.2020       21:00

FRIK

Les mer

  10.05.2020       19:30 – 21:00

Kveldsgudstjeneste med nattverd

Les mer

  16.05.2020       21:00

FRIK

Les mer