Velkommen til gudstjeneste med barnekirke søndag 4.oktober kl. 11:00!

De fleste mennesker har noe de brenner for. I praksis betyr det å bruke det en har av ressurser: Evner og utrustning, tid og penger. Når vi leser i det nye testamentet er de kristne menighetene preget av en tjenestekultur som viser eierskap og deltakelse. Å være passiv tilskuer var ikke noe alternativ. Gjør det noen forskjell om en er passiv eller aktiv? Hva brenner du for? Hva preger menighetens tjenestekultur? Les gjerne Apgj 2.42-47 og 2 Kor 9,6-16.

Det er Arvid Hunemo som taler for oss denne søndagen, og vi gleder oss.

Denne søndagen jobber vi med:
Puggles: Gud skapte solen
Cubbies: Bjørneklem 11
Sparks: Naaman
T&T: De historiske bøkene
Trek: Skapt av ingenting

Hjemmebøkene er en ressurs for dere som foreldre til å ha en trosamtale med barnet ditt. Bruk gjerne tiden før søndag til å lese i hjemmeboka. 
På grunn av smittevern, så ønsker vi ikke at bøkene skal tas med i kirken nå. 

Vi minner om ulike innganger til gudstjenesten denne søndagen: 
Foreldre med Puggles- og Cubbies- barn: Hovedinngang
NB! Puggles blir værende opp i gangen under gudstjenesten. Dere kan gå rett inn i glassrommet etter registrering.
Trek-ungdommer: Hovedinngang
Sparks og T&T: Kjellerdør nede, bak kirka
Voksne, uten barn som skal leveres: Nødutgang-dørene i enden av kirka

Vi minner også om at dersom du har symptomer på covid-19 må du holde deg hjemme. Se øvrige smittevernsregler for kirka vår her på nettsiden, og se filmen ang. smittevern på gudstjeneste med barnekirke her

Velkommen i fellesskapet!

Kategorier: Nyheter